Szkolenia

Home Szkolenia IR

IR

Uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów

dsc01239Szkolenie do uprawnienia IR składa się z dwóch modułów: podstawowego i proceduralnego. IR jest dodatkowym uprawnieniem wpisywanym do licencji PPL(A) lub CPL(A), które uprawnia pilota do wykonywania lotów według przyrządów w warunkach IMC. Szkolenie praktyczne do uprawnienia IR w ATO Smart Aviation prowadzone jest na urządzeniu treningowym FNTP II oraz samolocie wielosilnikowym Tecnam P2006T. Obejmuje ono 55 godzin czasu szkolenia według wskazań przyrządów, z czego maksymalnie do 40 godzin można wykonać na urządzeniu treningowym FNPT II.

Wymagania wstępne:

Przebieg szkolenia:

* Kandydat szkolący się do uprawnienia IR na samolocie wielosilnikowym, musi wylatać minimum 15 godzin na samolocie klasy MEP(L). Jeżeli kandydat ukończył wcześniej 5 godzin w ramach modułu podstawowego na samolocie klasy SEP(L) to wymaga się, żeby minimum 15 godzin szkolenia w ramach modułu proceduralnego było przeprowadzone  na samolocie klasy MEP(L).

Koszty szkolenia do uprawnienia IR/ME w ATO Smart Aviation:

WARIANT 1 – koszty  szkolenia
cena netto ilość godzin uwagi
IR szkolenie teoretyczne 2000,00 PLN 150,0 h 15 godzin wykłady / 135 godzin samokształcenie
IR BIFM moduł podstawowy FNTP II 2000,00 PLN 5,0 h szkolenie na urządzeniu FNTP II
IR BIFM moduł podstawowy SEP(L) 3000,00 PLN 5,0 h szkolenie na samolocie Tecnam P2002JF
IR/ME moduł proceduralny FNTP II 12000,00 PLN 30,0 h szkolenie na urządzeniu FNTP II
IR/ME moduł proceduralny MEP(L) 21000,00 PLN 15,0 h szkolenie na samolocie Tecnam P2006T
IR/ME egzamin praktyczny 2800,00 PLN 2,0 h koszt wynajmu samolotu na czas egzaminu
 koszt szkolenia praktycznego  38 000 PLN   35 godzin FNTP II / 20 godzin lotu
WARIANT 2 – koszty szkolenia
cena netto ilość godzin uwagi
IR szkolenie teoretyczne 2000,00 PLN 150,0 h 15 godzin wykłady / 135 godzin samokształcenie
IR BIFM moduł podstawowy FNTP II 2000,00 PLN 5,0 h szkolenie na urządzeniu FNTP II
IR BIFM moduł podstawowy MEP(L) 7000,00 PLN 5,0 h szkolenie na samolocie Tecnam P2006T
IR/ME moduł proceduralny FNTP II 14000,00 PLN 35,0 h szkolenie na urządzeniu FNTP II
IR/ME moduł proceduralny MEP(L) 14000,00 PLN 10,0 h szkolenie na samolocie Tecnam P2006T
IR/ME egzamin praktyczny 2800,00 PLN 2,0 h koszt wynajmu samolotu na czas egzaminu
 koszt szkolenia praktycznego  37 000 PLN   40 godzin FNTP II / 15 godzin lotu
konwersja do uprawnienia IR/ME
 cena netto  ilość godzin  uwagi
IR/ME FNTP II 1200,00 PLN 3,0 h szkolenie na urządzeniu FNTP II
IR/ME moduł proceduralny MEP(L) 2800,00 PLN 2,0 h szkolenie na samolocie Tecnam P2006T
  koszt szkolenia praktycznego   4 000 PLN   dla posiadaczy uprawnienia IR/SE
pozostałe koszty:      
LKE opłata za egzamin praktyczny 315,00 PLN   opłata urzędowa zgodnie z tabelą
EPPO opłata za pełne lądowanie 22,50 PLN 27,67 PLN koszt brutto z uwzględnieniem 70% zniżki
EPPO opłata za lądowanie touch & go 7,50 PLN 9,25 PLN koszt brutto z uwzględnieniem 90% zniżki

SZKOLENIE PRAKTYCZNE IR/ME – WARIANT 2

37 000 PLN

Cena szkolenia w ramach WARIANTU 2 i nie zawiera:

Dodatkowe informacje:

Wpisz swoje dane, jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem do uprawnienia IR(A)

Wróć do góry

Kontakt

Pełne dane kontaktowe

1. Siedziba szkoły

Lotnisko Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285 (Terminal GA)
60-189 Poznań

2. Informacja dla Studenta Zagranicznego

Mateusz Działyński - HT CFI

3. Obsługa techniczna samolotów

Smart Aviation Aircraft Maintenance SP.Z O.O.
Lotnisko ZIelona Góra Babimost EPZG
Szkolna 23
66-111 Nowe Kramsko