Smart Aviation
Kurs modułowy

MCC & JOC

Szkolenie MCC

Celem szkolenia MCC jest przeszkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej, określenie zadań i obowiązków w kabinie dla pilota lecącego PF i pilota monitorującego PM. Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Efektywna współpraca w załodze wieloosobowej musi mieć efekt synergiczny, gdzie PM oraz PF wspierają siebie nawzajem w każdej fazie lotu.

Najbliższe szkolenie w dniach 27-29.04.2024!