Smart Aviation
Kurs modułowy

Krótko o CB-IR

Kandydat, który ukończy szkolenie do uprawnienia IR według ścieżki opartej na ocenie kompetencji oraz zaliczy egzamin praktyczny, otrzymuje wpis IR do licencji z dopiskiem CB, co umożliwia wykonywanie lotów według wskazań przyrządów z minimalną wysokością decyzji 200 stóp (60 m). Uprawnienie IR uzyskane według ścieżki CB niczym nie różni się od uprawnienia IR uzyskanego w tradycyjny sposób.

Koszty szkolenia

Wariant CB-IR SE

Szkolenie teoretyczne
Cena nettoIlość godzinUwagi
4 000 PLN80 h72h e-learning / 8h wykłady
Moduł podstawowy FNTP II
Cena nettoIlość godzinUwagi
2 250 PLN5 hAlsim AL250 lub ALX
Moduł podstawowy SEP(L)
Cena nettoIlość godzinUwagi
3 450 PLN5 hTecnam P2002 lub P2008
Moduł proceduralny FNTP II
Cena nettoIlość godzinUwagi
13 500 PLN30 hAlsim AL250 lub ALX
Moduł proceduralny SEP(L)
Cena nettoIlość godzinUwagi
4 500 PLN10 hnadzór instruktorski na własnym samolocie
Całkowity koszt szkolenia
Cena nettoIlość godzinUwagi
27 700 PLN50 h35h FNTP II / 15h SEP(L)
Egzamin praktyczny
Cena nettoIlość godzinUwagi
-1,5 hna własnym samolocie
Wariant CB-IR SE

Informacje dodatkowe

Szkolenie praktyczne CB-IR SE na urządzeniu FNTP II jest prowadzone zgodnie z najnowszymi wytycznymi EASA i zawiera wszystkie elementy PBN (Performance Based Navigation). W tym celu wykorzystujemy symulator Alsim ALX oraz AL250. Oba symulatory wyposażone są w awionikę Garmin GTN 650, która jest w pełni certyfikowana do wykonywania podejść do minimów LPV oraz LNAV. 

Szkolenie praktyczne CB-IR SE na samolocie obejmuje moduł podstawowy oraz proceduralny. Moduł podstawowy składa się z minimum 5 godzin szkolenia na samolocie Tecnam P2002 lub P2008. Moduł proceduralny składa się z minimum 10 godzin szkolenia np. na samolocie Diamond DA40 z awioniką Garmin G1000 bez modułu SBAS.

Egzamin praktyczny musi odbyć się na samolocie w pełni certyfikowanym do podejść 2D i 3D zgodnie z charakterystyką PBN. W tym celu wykorzystujemy np. samolot Cessna C182 z awioniką Garmin G1000 wyposażoną w moduł SBAS. Jeśli kandydat nie posiada doświadczenia na samolocie Cessna 182 to należy wcześniej przeprowadzić przeszkolenie na typ (może ono być połączone z egzaminem praktycznym).

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia praktycznego w całości lub częściowo na samolocie klienta pod warunkiem, że samolot ten jest w pełni certyfikowany do lotów IFR zgodnie z charakterystyką PBN. W tym przypadku cena szkolenia praktycznego ustalana jest indywidualnie.

Koszty szkolenia

Wariant CB-IR ME

Szkolenie teoretyczne
Cena nettoIlość godzinUwagi
4 000 PLN80 h72h e-learning / 8h wykłady
Moduł podstawowy FNTP II
Cena nettoIlość godzinUwagi
2 250 PLN5 hAlsim AL250 lub ALX
Moduł podstawowy MEP(L)
Cena nettoIlość godzinUwagi
8 450 PLN5 hTecnam P2006T G950
Moduł proceduralny FNTP II
Cena nettoIlość godzinUwagi
15 750 PLN35 hAlsim AL250 lub ALX
Moduł proceduralny MEP(L)
Cena nettoIlość godzinUwagi
16 900 PLN10 hTecnam P2006T G950
Całkowity koszt szkolenia
Cena nettoIlość godzinUwagi
47 350 PLN55 h40h FNTP II / 15h MEP(L)
Egzamin praktyczny
Cena nettoIlość godzinUwagi
2 000 PLN1 hTecnam P2006T G950
Wariant CB-IR ME

Informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem szkolenia CB-IR na samolocie klasy MEP(L) kandydat musi ukończyć pełne szkolenie w zakresie wykonywania lotów na samolocie wielosilnikowym lub posiadać ważne uprawnienie MEP(L) wpisane do licencji.

Szkolenie praktyczne CB-IR ME na urządzeniu FNTP II jest prowadzone zgodnie z najnowszymi wytycznymi EASA i zawiera wszystkie elementy PBN (Performance Based Navigation). W tym celu wykorzystujemy symulator Alsim ALX oraz AL250. Oba symulatory wyposażone są w awionikę Garmin GTN 650, która jest w pełni certyfikowana do wykonywania podejść do minimów LPV oraz LNAV. 

Szkolenie praktyczne CB-IR ME na samolocie obejmuje moduł podstawowy oraz proceduralny. Szkolenie w całości prowadzone jest na samolocie klasy MEP(L). W tym celu wykorzystujemy samolot dwusilnikowy Tecnam P2006T z awioniką Garmin G950 z modułem SBAS, która umożliwia wykonywanie podejść 2D i 3D zgodnie z charakterystyką PBN.

Egzamin praktyczny odbywa się również na samolocie Tecnam P2006T.