Smart Aviation
Kurs modułowy

FI(A)

Osoba ubiegająca się o licencję FI(A) musi zaliczyć minimum 30 godzin szkolenia w locie na samolotach:

  • 25 h szkolenia w locie z instruktorem,
  • 5 h czasu lotu pod nadzorem, gdzie nalot ten może być wykonany z inną osobą szkolącą się na instruktora. 

Osoba ubiegająca się o licencję FI(A) posiadająca już licencję PPL(A) musi posiadać minimalny nalot 150 godzin jako PIC, spełniać wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej w zakresie CPL(A), oraz posiadać 15 godzin czasu lotu pilota klasy lub typu statku powietrznego na którym ma być prowadzone szkolenie lub przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego. 

Osoba ubiegająca się o licencję FI(A) posiadająca już licencję CPL(A) musi posiadać minimalny nalot 100 godzin jako PIC oraz posiadać 15 godzin czasu lotu pilota klasy lub typu statku powietrznego na którym ma być prowadzone szkolenie lub przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego.