Smart Aviation
Kurs modułowy

APS MCC

Szkolenie Enhanced-MCC (E-MCC) stanowi rozbudowany wariant szkolenia MCC.

Celem szkolenia Enhanced-MCC jest przeszkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej,  określenie zadań i obowiązków w kabinie dla pilota lecącego PF i pilota monitorującego PM w operacjach lotniczych przewoźnika lotniczego (linii lotniczej). Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Ponadto program zawiera elementy występujące w operacjach lotniczych lotnictwa komercyjnego tj. obsługa FMS/FMC, obliczenia osiągów dla startu i lądowania, zjawisko uskoku wiatru, omówienie standardowej operacji lotniczej z wykorzystaniem wysoko-osiągowego/zaawansowanego samolotu ze skośnym skrzydłem. Efektywna współpraca w załodze wieloosobowej musi mieć efekt synergiczny, gdzie PM oraz PF wspierają siebie nawzajem w każdej fazie lotu.