Smart Aviation
image 01

ATO Smart Aviation jest jedynym ośrodkiem szkolenia w Poznaniu, który oferuje kandydatom bez doświadczenia lotniczego kompleksowe szkolenie od Zera do ATPL frozen.  

image 02

PPL(A), czyli Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego uprawnia jej posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 5700 kg.

image 03

CPL(A), czyli Licencja Pilota Samolotowego Zawodowego uprawnia jej posiadacza do wykonywania lotów komercyjnych, w tym podjęcie pracy w liniach lotniczych na stanowisku pierwszego oficera.

image 04

Szkolenie teoretyczne do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) we współpracy z Bristol Groundschool.

image 05

IR jest dodatkowym uprawnieniem wpisywanym do licencji PPL(A) lub CPL(A), które uprawnia pilota do wykonywania lotów według przyrządów w warunkach IMC.

image 06

MEP(L) jest dodatkowym uprawnieniem wpisywanym do licencji  PPL(A) lub CPL(A), które uprawnia pilota do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych tłokowych lądowych.

image 07

VFR night jest dodatkowym uprawnieniem wpisywanym do licencji LAPL(A) lub PPL(A), które uprawnia pilota do wykonywania lotów nocnych według przepisów VFR. 

image 08

Celem szkolenia Enhanced-MCC jest przeszkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej, określenie zadań i obowiązków w kabinie dla pilota lecącego PF i pilota monitorującego PM w operacjach lotniczych przewoźnika lotniczego (linii lotniczej).

image 09

Nasza Ośrodek oferuje intensywne szkolenie UPRT (Upset Prevention and Recovery Training), które pomoże Ci opanować techniki radzenia sobie w ekstremalnych warunkach lotniczych.

image 10

BIR

Szkolenie do uprawnienia BIR polega na wyszkoleniu pilotów do poziomu biegłości potrzebnego do obsługiwania samolotów jednosilnikowych lub wielosilnikowych w lotach IFR w warunkach IMC.

image 11

Kandydat, który ukończy szkolenie do uprawnienia IR według ścieżki opartej na ocenie kompetencji oraz zaliczy egzamin praktyczny, otrzymuje wpis IR do licencji z dopiskiem CB, co umożliwia wykonywanie lotów według wskazań przyrządów z minimalną wysokością decyzji 200 stóp (60 m).

image 12

HPA

Marzysz o pilotowaniu zaawansowanych i szybkich samolotów? Nasze szkolenie High-Performance Aircraft (HPA) to klucz do osiągnięcia Twojego celu!