Szkolenia

Home Szkolenia PPL

PPL

Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego

PPL(A), czyli Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego uprawnia jej posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 5700 kg. Program szkolenia praktycznego obejmuje 45 godzin lotów, z czego dopuszcza się wykonanie 5 godzin ćwiczeń praktycznych na symulacyjnym urządzeniu treningowym FSTD (Flight Simulation Training Device). W OSL Smart Aviation całość szkolenia prowadzona jest na samolocie. Po ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji PPL(A) można od razu rozpocząć szkolenie do uprawnienia VFR night.

Wymagania wstępne:

Przebieg szkolenia:

Ograniczenia oraz uprawnienia wynikające z licencji:

Pilot z licencją PPL(A) po uzyskaniu odpowiedniego nalotu oraz zaliczeniu dodatkowego szkolenia może rozszerzyć swoją licencję o dalsze uprawnienia, t.j. uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów IR, uprawnienie instruktora samolotowego z ograniczeniem FI(A)R oraz uprawnienie do wykonywania lotów na samolocie wielosilnikowym ME, jak również przeszkolić się na bardziej skomplikowany typ samolotu wymagający TR (type rating).

Podstawowe różnice między licencją PPL(A) a LAPL(A)

  PPL(A) LAPL(A)
maks. waga do startu 5700 kg 2000 kg
maks. liczba miejsc w samolocie brak ograniczeń 4
uznawanie licencji poza UE tak nie
uprawnienia wpisywane do licencji VFR night, IR, ME, FI(A)R tylko VFR night

Szkolenia teoretyczne PPL(A) w 2023 r. (trzy weekendy):

11.03 – 02.04 (brak miejsc),

03.06 – 25.06 (brak miejsc),

07.10 – 29.10

Koszty uzyskania licencji PPL(A) w ATO Smart Aviation:

koszty szkolenia: cena netto ilość godzin uwagi
PPL(A) szkolenie teoretyczne 2200,00 PLN 108,0 h 32 godziny wykłady / 70 godzin samokształcenie
PPL(A) szkolenie praktyczne SEP 27600,00 PLN 40,0 h szkolenie na samolocie Tecnam P2008JC
PPL(A) szkolenie praktyczne FNTP II  2250,00 PLN 5,0 h szkolenie na symulatorze Alsim ALX
PPL(A) godzina lotu z instruktorem 690,00 PLN   1,0 h godzina z instruktorem na samolocie P2008JC
PPL(A) egzamin praktyczny 1400,00 PLN   2 h egzamin na samolocie Tecnam P2008JC
       
pozostałe koszty:      
       
       
EPPO opłata za pełne lądowanie   60,00 PLN koszt brutto z uwzględnieniem zniżki
EPPO opłata za lądowanie touch & go   20,00 PLN koszt brutto z uwzględnieniem zniżki

Dodatkowe informacje:

Wpisz swoje dane, jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem do licencji PPL(A)

Wróć do góry

Kontakt

Pełne dane kontaktowe

Siedziba szkoły

Lotnisko Poznań-Ławica Terminal GA
ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań
  • +48667667235 Anna Iglińska
    +48667667534 Anna Kolasińska
  • ato@smartaviation.eu
  • osl@smartaviation.eu

Obsługa techniczna

Smart Aviation Aircraft Maintenance
Lotnisko Zielona Góra Babimost EPZG
ul. Szkolna 23, 66-111 Nowe Kramsko

Kierownik Szkolenia

Mateusz Działyński - HT CEO

Kierownik Bezpieczeństwa

Witold Łożyński SMS