Smart Aviation

image
image
Smart Aviation

Witaj w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Smart Aviation!

Jesteśmy dynamicznym centrum szkoleniowym, dedykowanym pasjonatom lotnictwa i przyszłym pilotom. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra instruktorów oraz nowoczesna flota samolotów gwarantują najwyższy standard nauki. Dzięki innowacyjnym metodom szkolenia, dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb uczniów, umożliwiając im osiągnięcie najwyższych umiejętności. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z lotnictwem, czy jesteś doświadczonym pilotem, Smart Aviation oferuje kursy dopasowane do Ciebie.

Mateusz Działyński

HT CEO

about-finbiz finbiz-small

10

lat+

doświadczenia w szkoleniu pilotów

Oferta

Szkolenia

image 01

W Smart Aviation krok po kroku przejdziesz wszelkie szkolenia dla pilotów, które pomogą Ci spełnić marzenie o lataniu.

image 02

W naszym nowoczesnym ośrodku szkoleniowym nabędziesz umiejętności niezbędnych do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(H).

image 03

U nas możesz wybrać kurs, który najlepiej pasuje do Twoich oczekiwań, doświadczenia i planów zawodowych.

10 +
lat na rynku
22 tys+
operacji lotniczych
1500 +
wyszkolonych pilotów
5000 +
przeprowadzonych szkoleń
Inni o Smart Aviation

Opinie klientów

I highly recommend Smart Aviation as it played a pivotal role in helping me achieve my dream of becoming a pilot at Skyalps Airlines. Their exceptional training programs and dedicated instructors were instrumental in turning my aviation aspirations into reality.

slide-img
Luca Parsi

I would like to highly recommend Smart Aviation ATO. It is one of the fastest way to get your CPL(A) together with MCC in one place. All flights are done from Poznan international airport together with commercial traffic, it helps a lot with procedures and communication within controlled zones. The school also offer unified fleet of relatively new aircraft which are perfect for training purposes. A plenty of  experienced and good FI provide a perfect standard of training after which more and more students are finding jobs in airline. 

slide-img
Artur Kromski

Smart Aviation flight training center is an excellent place to start a career in aviation. Their professional staff, modern aircraft, and advanced training infrastructure provide a solid foundation for pilots. Close collaboration with actively working pilots offers graduates real opportunities for employment with a reputable airline. I recommend Smart Aviation to anyone who dreams of a career in aviation.

slide-img
Krzysztof Ciszek

Ze Smart Aviation związany jestem od 2016 roku. Z perspektywy odbytych szkoleń mogę powiedzieć, iż cieszę się, że wybrałem właśnie tę szkołę. Wykwalifikowana kadra instruktorska z profesjonalną wiedzą i rodzinną atmosferą pozwoliła mi ukończyć szkolenie 0-ATPL na najnowszych samolotach. Ale także pozwoliła mi stać się jednym z członków tej wspaniałej lotniczej rodzinny. To wielki atut tej szkoły, który jest dla mnie najbardziej wyrazisty i który jako obecny instruktor i wykładowca dalej pielęgnuje wobec swoich uczniów. Takowe znakomitego podejście do studenta pozwoliło mi stać się jednym z pilotów w najlepszej lini lotniczych w Europie - Ryanair. Dziękuję Smart Aviation za pomoc w spełnieniu mojego marzenia i polecam każdemu.

slide-img
Sebastian Włodarczyk
image
Our brand new Robinson R44 finally at home ready to fly!
🎉 Let's give a round of applause to our incredible student Natalia Pilarska for achieving a major milestone in her aviation career! 🌟 She has officially joined Sprintair as a Flight Officer after successfully completing her Type Rating on ATR72. We couldn't be prouder of her accomplishments!

Natalia's journey to becoming a Flight Officer was filled with determination, hard work, and a strong commitment to her training at Smart Aviation. From conquering ATPL theory to mastering MEP(L), IR/ME, CPL, and MCC/JOC, she has showcased her unwavering dedication and passion for aviation.

We are confident that Natalia's skills and knowledge will make her an invaluable asset to Sprintair. Her remarkable achievement serves as an inspiration to all aspiring aviators, reminding us that dreams do come true with perseverance and a relentless pursuit of excellence.

Join us in applauding Natalia's success and wishing her smooth skies and exciting adventures as she embarks on this new chapter in her aviation journey. Keep soaring high, Natalia! ✈️✨ #AviationJourney #NewBeginnings #SmartAviation #SprintAir
🌟 Celebrating Success! 🎉✈️

We are absolutely thrilled to share the incredible achievement of our talented student, Wojciech Pomian, who has taken flight as a First Officer with Ryanair while also excelling in the field of IT! 🇵🇱✈️💻

With immense pride, we congratulate Wojciech on completing his training with Smart Aviation, and commend him for his unwavering commitment and hard work that have led to this remarkable dual success. 🌟💪

From day one, Wojciech demonstrated an unparalleled passion for aviation and a relentless pursuit of excellence. Alongside his aviation journey, he has also been making waves in the world of IT with his exceptional skills and dedication. ✨🎓💻

Today, as he embarks on his journey as a First Officer with Ryanair and continues to excel in the field of IT, we stand in awe of his remarkable multitasking abilities and the invaluable guidance he received at Smart Aviation. 🎉🙌

To all aspiring professionals out there, let Wojciech's story serve as a reminder that with passion, dedication, and the right training, you can achieve success in multiple fields. Whether it's soaring through the skies or making an impact in the world of IT, the possibilities are endless. ✈️💫💻

Join us in celebrating this extraordinary achievement and wishing Wojciech continued success as he continues to reach new heights in both aviation and IT! 🌟🎉✈️💻

#AviationSuccess #ITProfessional #SmartAviation #Ryanair #FirstOfficer #DualSuccess #DreamsTakeFlight #HardWorkPaysOff
🎉 Congratulations to Marcin Budzik on his incredible achievement! 🎉 We are absolutely bursting with pride as we announce that Marcin has officially joined the esteemed ranks of Ryanair as a First Officer! 🛫✈️

Marcin's journey has been nothing short of remarkable, and we are honored to have played a part in his success. 🌟 From day one at Smart Aviation, Marcin has shown unwavering dedication, an insatiable thirst for knowledge, and an unyielding passion for aviation. 🌍✈️

Completing the rigorous 0-ATPL training program is no small feat, but Marcin tackled it head-on, demonstrating his exceptional skills and unwavering determination throughout. 💪💯 It is no surprise that he has now secured a coveted position with Ryanair, one of the world's leading airlines. 🌟

As Marcin embarks on this exciting new chapter of his career, we want to take a moment to express our heartfelt appreciation for his hard work, resilience, and remarkable achievements. 🌟✨ We are confident that he will continue to soar to new heights, bringing his exceptional talent, professionalism, and passion to every flight he undertakes. 🚀🌠

To Marcin, we say: "Dream big, reach for the stars, and never stop believing in yourself. You have proven that with hard work and dedication, anything is possible." 🌟✨ Your success is an inspiration to us all, and we couldn't be prouder of you! 🙌🎉

Let's all join together in congratulating Marcin Budzik on this incredible milestone! 🎉🎉 Your future is filled with endless possibilities, and we can't wait to see where your aviation journey takes you next! ✈️🌍 #ProudMoment #AviationSuccess #SmartAviation #Ryanair
🎉✈️ Exciting News Alert! 🌟🌍 Meet Florian Dobrila, our talented student from Romania, who has just taken flight as a First Officer with Emerald Airlines! 🎓✈️ Florian's journey to success started at Smart Aviation, where he completed his comprehensive modular training in ME+IR+CPL. 📚🛩️

Florian's dedication, passion, and commitment have been truly inspiring. 🌟✨ With every challenge he faced, he displayed unwavering determination, pushing himself to achieve new heights in aviation. 🚀🌤️

As Florian takes to the skies as a First Officer with Emerald Airlines, we are incredibly proud to have played a part in his journey. 🙌🌟 We have no doubt that his skills, knowledge, and professionalism will make him a valuable asset to the aviation industry. ✈️🌍

Join us in congratulating Florian on this remarkable achievement! 🎉🎉 We wish him endless success, smooth flights, and blue skies throughout his career. 🌈☁️ Florian, you are a true inspiration, and we can't wait to see you soar to even greater heights! 🚀✈️ #EmeraldAirlines #FirstOfficerFlorian #AviationSuccess #SmartAviation #DreamsTakeFlight
🔹 Enroll in the MCC/JOC Course for Enhanced Pilot Training! ✈️🌟

Exciting news for aspiring pilots! We are offering an incredible opportunity to enhance your skills with our MCC/JOC Course. 🛫🎉

Led by renowned instructor Dominik Punda, an experienced airline pilot and expert in Multi-Crew Cooperation (MCC) and Jet Orientation Course (JOC), this course will equip you with the knowledge and expertise necessary for a successful career in the aviation industry. 🎓✨

Join us in celebrating the journey of these future aviators as they take part in this specialized training program. Follow their progress, witness their growth, and be inspired by their dedication and passion for aviation. Stay tuned for updates and witness their transformation into skilled aviators ready to conquer the skies! 🌤️💙

#MCCJOC #PilotTraining #AviationDreams #Dominik_Punda #smartaviation
🌟 Exciting News Alert! 🌟

Congratulations to our incredible student, Marta Nowinowska, on her remarkable achievement! 🎉👩‍✈️ We are thrilled to announce that Marta has joined the prestigious Ryanair as a First Officer! 🛫✈️

Marta's journey began right here at our aviation academy, where she started as a 0-ATPL student, fueling her passion for aviation. 🚀 Along the way, she also served as a flight instructor at Smart Aviation, inspiring and mentoring aspiring pilots. 🌟

Today, we celebrate not only Marta's success but also the progress we are making in promoting gender diversity within the aviation industry. 💪👩‍✈️ We are incredibly proud to see more women like Marta being recognized and hired for their extraordinary skills and dedication. 🙌

Marta's achievement serves as a shining example to aspiring pilots, reminding us all that dreams can take flight with hard work, determination, and unwavering passion. ✨ We hope her story will inspire more individuals to chase their dreams fearlessly, regardless of their gender or background. 🌈

Join us in applauding Marta as she embarks on this incredible journey with Ryanair. 🎊 Marta, we wish you smooth skies, thrilling adventures, and endless success in your new role! ✈️💫

#ProudAviators #BreakingBarriers #WomenInAviation #DreamsTakeFlight #SmartAviation #Ryanair